Dây thừng Chenille


Shop Tất cả

Độc quyền ở đây tại Ravenox là sợi dây chenille xoắn đầu tiên. Xoắn lại với nhau từ sợi chenille mềm mại, lông vũ để tạo ra sợi dây mềm nhất từ ​​trước đến nay. Dây chenille mạnh mẽ, hơi óng ánh và rất mềm sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ dự án nào bạn có trong tâm trí.

Bán

Không có sẵn

Bán hết