Thương mại hàng hải


Thuyền trưởng đã đến để tận hưởng, tôn trọng và yêu cầu dây thừng tổng hợp cho nhiều ứng dụng trong thị trường hàng hải thương mại. Ngành công nghiệp này là thứ giữ cho mọi thứ chuyển từ các tàu chở hàng nói chung sang các sản phẩm dầu mỏ lỏng, và các dây chuyền bảo đảm chúng cũng quan trọng đối với an toàn môi trường như các động cơ cung cấp năng lượng cho chúng.

Ravenox có thể cung cấp các dòng tổng hợp hiệu suất cao cho ứng dụng của bạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm việc với khách hàng để tối ưu hóa tuổi thọ dây bằng cách cung cấp sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng, kiểm tra và giám sát tài sản và luôn tìm đến các nhà lãnh đạo trong công nghệ để có giải pháp tốt hơn.

  • Tàu neo đậu
  • Đối mặt với dòng
  • Kéo và hỗ trợ
Bán

Không có sẵn

Bán hết