Khai thác mỏ


Các giải pháp dây thừng và giàn khoan tổng hợp có nhiều ngôi nhà trong mỏ, từ dây chuyền phục hồi khi máy ủi cần sự trợ giúp, đến mặt dây nổ, giảm thời gian. Thời gian là tiền trong mỏ và khi thiết bị không di chuyển, nó làm chi phí dự án. Hãy để nhóm của chúng tôi làm việc để xác định các khu vực nơi các sản phẩm dây và sợi tổng hợp có thể giúp bạn an toàn hơn, có lợi hơn và hoạt động với ít thời gian hơn.

Dòng sản phẩm

  • Dòng phục hồi
  • Dây tời
  • Mặt dây Boom
  • Dây thừng đổ
Bán

Không có sẵn

Bán hết