Xây dựng ngoài khơi


Xây dựng ngoài khơi tiếp tục đẩy các giới hạn của năng lực cầu trục hiện tại và thiết kế giàn khoan với các cấu trúc lớn hơn được lắp đặt ở vùng nước sâu hơn. Sử dụng kinh nghiệm trong ngành của chúng tôi trong cả thiết kế dây và lắp đặt ngoài khơi, chúng tôi có thể hỗ trợ cho dự án nâng hạng nặng tiếp theo của bạn bằng cách cung cấp một giải pháp gian lận hoàn chỉnh.

DÒNG SẢN PHẨM

  • Cáp nâng hạng nặng
  • Kế hoạch nâng và hỗ trợ kỹ thuật
  • Quản lý hàng tồn kho của khách hàng
  • Cài đặt Riser / Umbilical
  • Hệ thống nâng và hạ biển sâu
Bán

Không có sẵn

Bán hết