Cài đặt dự phòng


Tài nguyên dầu khí đang được xác định ở độ sâu nước sâu hơn bao giờ hết và cùng với đó là những thách thức mà ngành công nghiệp buộc phải vượt qua. Giàn khoan tổng hợp và dây tời là một công nghệ cho phép trong thế giới nước sâu này, cho phép các tàu thực sự đạt được tiềm năng của chúng.

Không phải tất cả các ứng dụng đều như nhau khi cài đặt dưới đất và các đặc điểm dây có thể được sửa đổi để tối ưu hóa giải pháp về mặt kỹ thuật và thương mại. Sử dụng kinh nghiệm trong ngành, nhóm của chúng tôi có thể hỗ trợ phát triển quy trình, phân tích HAZID và thiết kế ứng dụng cụ thể.

DÒNG SẢN PHẨM

  • Cáp nâng
  • Thang máy được thiết kế chính xác
  • Quản lý kho
  • Dây tời
  • Hệ thống nâng và hạ biển sâu
Bán

Không có sẵn

Bán hết